Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

Eller ring oss på 4000 33 55

VR Education; kan VR engasjere elever på en helt ny måte?

Torsdag 27.04.17 lanserte Innit et spennende nytt pilotprosjekt sammen med Making View og Kommuneforlaget. Prosjektet har blitt døpt VR Education, og handler kort fortalt om å bruke VR (Virtual Reality / Kunstig virkelighet) teknologi i forbindelse med matematikkundervisning i barneskolen.

Bakgrunnen for prosjektet var et initiativ av Innit, Making View og Kommuneforlaget. Vi ønsket å vise frem mulighetene som ligger i VR teknologi, og hvordan dette kan brukes i undervisningssammenheng. Vår hypotese er at VR kan være et viktig tillegg til tradisjonell undervisning, og at mulighetene som ligger i teknologien er så og si uendelige. Forskning viser at en stor andel gutter sliter med å tilegne seg grunnleggende matematiske ferdigheter, og vi håper å kunne bidra til å engasjere de som faller litt bak. På bakgrunn av dette har vi formulert to hovedmål for prosjektet:

  1. Vi ønsker å vise at bruk av VR kan bidra til å engasjere elevene på en helt ny måte. Vi ønsker at elevene skal oppleve matematikk som morsomt, samtidig som vi stimulerer læringsutbyttet.
  2. Vi ønsker å tilby lærerne verdifull data og statistikk over nivå og progress på hver elev i sanntid mens elevene regner oppgaver. I tillegg ønsker vi at lærerne skal kunne se utvikling og forbedring over tid.

Prosjektet er underlagt ”Kultur for læring”, som er et forsknings- og utviklingsprosjekt i Hedmark initiert av Fylkesmannen i samarbeid med Høgskolen i Innlandet (før Høgskolen i Hedmark). Resultatene fra prosjektet vil derfor være med i forskningen som gjøres på skolene i Hedmark. VR Education testes i første omgang ut på elevene ved Hanstad skole i Elverum.

VR Education består i hovedsak av to applikasjoner. En VR applikasjon utformet som et spill, og et webbasert grensesnitt for innsamling og visning av data og statistikk. 

Hvordan kan man løse matematikk som et spill? 

Kommuneforlaget har hatt ansvaret for utforming av det pedagogiske innholdet i spillet, mens Making View har hatt ansvar for den tekniske implementasjonen av selve VR applikasjonen. For å avgrense omfanget i pilotprosjektet ble det etter ønske fra lærerne på Hanstad skole bestemt innholdet i spillet skulle dreie seg rundt automatisering av lille gangetabellen. Med bakgrunn i dette er spillet utformet slik at elevene kan velge å løse regneoppgaver i to typiske butikkscenarioer: en sportsbutikk og en dagligvarehandel. Oppgavene går ut på at elevene står bak kassen i butikken og må regne ut summen på prisen på produkter. Dette må de gjøre ved å telle antall produkter som dukker opp i kassen mot en prisliste de har over alle tilgjengelige produkter.

VREducation spillet

Utregning av pris i sportsbutikken (Bildekilde: Making View)

Den totale prisen på produktene tasten inn i kassaapparatet, og spillet validerer om svaret til elevene er riktig.

Som en ekstra motivasjon akkumulerer elevene diamanter etterhvert som de løser oppgaver. Diamantene kan brukes til å klekke og oppgradere drager inne i spillet.

VREducation spillet premiering

Drager som elevene kan klekke etter som de løser oppgaver (Bildekilde: Making View)

Data og statistikk fra elevene - i sanntid

På bakgrunn av vår brede erfaring med systemer for oppfølging og dokumentasjon av kompetanse i yrkesfaglig utdanning har det vært Innit sin oppgave å utforme det tekniske datagrunnlaget for innsamling av resultater og statistikk. Vi har også utformet og utviklet det webbaserte grensesnittet for innsamling og visning av dataene.

Det unike med dette systemet er at lærerne kan følge med resultatene i sanntid etterhvert som elever løser oppgaver. Ved å ta i bruk teknologi på denne måten sparer lærerne tid på å rette oppgaver manuelt. Læreren har også tilgang på verdifull data allerede mens elevene løser oppgaver, slik at de kan være proaktive i forhold til elever som trenger ekstra oppfølging. Læreren har også mulighet til å styre vanskelighetsgrad på hver enkelt elev direkte fra grensesnittet. Bildet nedenfor viser hvordan lærerne ser data på hver elev mens de løser oppgaver. Under normale forhold er det snakk om millisekunder fra eleven har løst en oppgave, til læreren ser resultatet.

4

I tillegg til sanntidsdata kan læreren når som helst gå inn og se på statistikk om progress over tid, både for enkeltelever og klassen som helhet. Skjermbildet nedenfor viser et lite utdrag av statistikken.

2

 

Lansering og mottakelse av spill og statistikk hos elever og lærere

Både Innit og Making View var tilstede på lanseringsdagen på Hanstad da elevene skulle få prøve systemet for første gang. Vi var utrolig spente i forkant av lanseringen på hvorvidt vi hadde truffet med noe barna syns var artig. Etter en hel dag på Hanstad kunne vi fornøyd konkludere med at både elever og lærerne viste et utrolig engasjement for konseptet, og lanseringen ble en stor suksess. Vi kommer til å jobbe med å videreutvikle prosjektet samtidig som Hanstad bruker systemet i pilotperioden, som varer frem til sommerferien. Vi tror at denne teknologien kommer til å gjøre sitt inntog for fullt i det teknologiske landskapet i årene som kommer, og vi ser allerede for oss en rekke bruksområder innen utdanning. Vi gleder oss til å følge og bidra til utviklingen.

Kontakt oss

Storhamargata 44
2317 Hamar

4000 33 55

post@innit.no

Innit ASOrg.nr: 983 398 308 MVA

Navnet ditt

E-posten din

Telefonnummeret ditt

Din beskjed

Her finner du oss

Innit har sitt hovedkontor på Hamar, samt avdelingskontor på Lillehammer og i Vestfold

Hamar
Storhamargata 44
2317 Hamar

Lillehammer
Jernbanegata 13
2609 Lillehammer

Vestfold
Østre Kullerød 5
3241 Sandefjord